Ölüm her insan için kaçınılmazdır ama ne bileyim bu ölüm sanki alternatif tıp’ında ölümü gibi oldu.