Dini olanın aklı, aklı olanın dini olmaz.Bunu ben demiyorum, Muhammed peygamber diyor.