HDP’yle yan yana görünmekten korkanlar, Sivas’ta diri diri insan yakan zihniyetle yan yana durmaktan hiç utanmamışlar !